Interim Management
2017 jan 10 By MrTheRich 0 comment

Interim Management wordt vaak beschouwd als tijdelijke vervanging van het management. Als er een vacature is ontstaan of er door ziekte het management ontbreekt. Verboom Consultancy biedt interim management voor zo’n tijdelijke invulling van het management. Maar VC biedt meer. Op project basis verricht Verboom Consultancy die werkzaamheden waar u niet aan toe komt of die een tijdelijke extra investering nodig heeft. Beleid ontwikkelen, plannen schrijven of bestuurlijke ondersteuning. VC kan er voor zorgen dat een bedreiging een uitdaging wordt.